Lezzet Süreci


Taptaze sütler Balıkesir Yöresinden
doğal yemlerle yetişen hayvanlardan sağılıp toplanır.
Özel depolarda dinlendirilip sterilize edilir.Daha sonra standardizasyon işlemine alnır;

Yani süt uygun yağ oranına getirme işlemine geçilir. Tam steril ortamda sütün yağ oranı ayarlanır. Sütün yüksek yağlı oluşu peynirin kalitesini arttırır anlamına gelmez çünkü kazan sütünde yağ oranı arttıkça peynir altı suyu ile kayıplar artmaktadır. Bu nedenle peynir sütünde yağ oranı standardizasyon işlemi ile belli bir düzeyde bu işlem ile sağlanır

Pastörizasyon işlemine alınır;

Sütün pastörize edilmesinin başlıca iki amacı bulunmaktadır.
- Hijyenik amaç: Zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması
- Teknik amaç: Diğer mikroorganizmaların sayısının azaltılması
Ayrıca pastörizasyon ile % 1-10 oranında randıman artışı da sağlanmaktadır. Oysa çiğ sütten yapılan peynirlerde patojen mikroorganizmalar uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle üretimden hemen sonra tüketime sunulacak peynirler için sütün pastörize edilmesi tüketici sağlığı açısından önemlidir.